Dobro człowieka, a szczególnie chorego i potrzebującego, jest dla mnie najważniejsze.

Dbam i dalej chcę zabiegać o:

  • zapewnienie możliwie najlepszej opieki nad pacjentami,
  • poprawę dostępności do lekarzy rodzinnych (POZ), porad specjalistycznych szczególnie w zakresie onkologii, psychiatrii i psychiatrii dziecięcej oraz nowoczesnej diagnostyki i leczenia,
  • udoskonalenie i modernizację służby zdrowia poprzez przeznaczanie coraz większych środków finansowych,
  • konstruktywną współpracę z organizacjami pacjentów, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla nich i ich rodzin,
  • zwiększenie środków na ochronę zdrowia i nadzór nad realizacją budżetu,
  • lepszą wycenę świadczeń medycznych.

Zwiększenie dostępności opieki medycznej

Brak dostępności do opieki medycznej dotyka każdego z nas. Wiem to. Od 21 lat kieruję Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. Jako prezes Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ reprezentuję 30 małopolskich szpitali i innych placówek ochrony zdrowia. Moja fundacja Kromka Chleba kończy budowę pierwszego w Tarnowie hospicjum stacjonarnego Via Spei. Z doświadczenia wiem, że ekonomia i kryterium opłacalności nie może decydować o życiu i zdrowiu. Potrzebujemy zmian i rozwiązań systemowych, które odczuje każdy z nas.

Profilaktyka

Profilaktyka ratuje życie, dlatego opieranie systemu zdrowia na zapobieganiu chorobom jest równie ważne jak tworzenie mechanizmów skutecznego leczenia. Moje cele to:

  • działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące chorób nowotworowych,
  • promowanie profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży szczególnie w szkołach oraz zdrowego stylu życia.

Budowa systemu wrażliwości społecznej

W mojej pracy i działalności społecznej od wielu lat spotykam się z problemami osób starszych, wykluczonych społecznie. Wiem jak ważna jest realna pomoc. Moja fundacja Kromka Chleba buduje pierwsze hospicjum stacjonarne Via Spei w Tarnowie, organizuje akcje społeczne, pomaga osobom bezdomnym i prowadzi Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jako poseł wspieram budowę systemu wrażliwości społecznej. Wierzę, że w ten sposób możemy odbudować autorytet państwa, które pomaga szczególnie tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Moje zadanie to troska o potrzeby seniorów i ochronę interesów osób społecznie wykluczonych w oparciu o rozwiązania systemowe. Będę kontynuować wdrażanie najlepszych rozwiązań dla osób starszych. Zdrowie jest bezcenne, dlatego będę wspierać rozwój Programu Bezpłatnych Leków dla Seniorów.

Wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat, mogą korzystać z całkowicie bezpłatnych leków. Program obejmuje środki farmaceutyczne najczęściej stosowane przez pacjentów w podeszłym wieku. Jest więc dostosowany do realnych potrzeb pacjentów, a przez to ma znaczący wpływ na poprawę jakości ich życia.

Widzimy potrzeby starszych osób – do tej pory 2,7 mln osób skorzystało z bezpłatnych leków. Ponad 139 mln opakowań bezpłatnych leków trafiło do seniorów. Ponad 1,5 mld zł zaoszczędziły łącznie osoby po 75. roku życia dzięki programowi bezpłatnych leków. Lista darmowych leków dla seniorów zawiera ponad 2000 środków i jest sukcesywnie poszerzana, tak aby w pełni odpowiadała potrzebom osób starszych. W 2019 r. na leki dla seniorów wydamy ponad 730 milionów złotych.

Uważam, że wsparcie dla najstarszych Polaków to nie tylko gest solidarności. Państwo powinno dbać o obywateli, którzy kładli fundamenty pod naszą gospodarkę i państwo. Dlatego w 2019 r. wszyscy emeryci i renciści otrzymali dodatkowo 1100 zł brutto, niezależnie od wysokości emerytury.

Czyste powietrze

Chcę, aby troska o zdrowie powiązania była z troską o środowisko. Czyste powietrze to czysty zysk dla nas wszystkich. Dym z przestarzałych pieców i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa. Smog to zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla upraw, klimatu, roślin czy zwierząt.

Dlatego aktywnie zachęcam do korzystania z projektu na dofinansowanie inwestycji poprawiających jakość powietrza w polskich domach. Na realizację Programu Czyste Powietrze przeznaczyliśmy 103 mld zł do 2029 r. Modernizacją zostanie objętych ponad 3 mln domów.

Polacy powinni cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi w zdrowym środowisku. Dzięki lepszemu wykorzystaniu ciepła oszczędzą także na wydatkach związanych z ogrzewaniem domu oraz na leczeniu chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem.

Budowa Hospicjum Via Spei

W Tarnowie brakuje hospicjum stacjonarnego. To naturalne uzupełnienie opieki onkologicznej. Jako prezes fundacji Kromka Chleba podjęłam się wyzwania, jakim jest budowa hospicjum. Pacjenci, dla których medycyna wyczerpała już swoje możliwości potrzebują wsparcia w leczeniu bólu, wsparcia duchowego i życzliwej domowej atmosfery. Powstające hospicjum ma im to wszystko zapewnić. Jesteśmy coraz bliżej zakończenia budowy, która aktualnie jest zaawansowana w 75 procentach. Zapraszam Państwa do włączenia się w tworzenie tej niezwykle potrzebnej placówki.

Więcej o hospicjum