Rodzina to podstawowa przestrzeń działania. To ona daje nam siłę. Wiem, że w obecnych warunkach troska o najbliższych i wychowanie dzieci jest dużym wyzwaniem. Dlatego trzeba wzmocnić rodzinę. Tylko dzięki temu tworzymy mocne społeczeństwo. Mamy szansę odbudować solidarność społeczną. Podejmując decyzje jako poseł zawsze działam na rzecz rodziny.

W kwietniu 2016 r. uruchomiliśmy Program „Rodzina 500+”. Program znacznie poprawił sytuację polskich rodzin, dał im bezpieczeństwo i perspektywę rozwoju. Obniżyliśmy poziom ubóstwa wśród dzieci do najniższego poziomu w historii Polski. Dzięki naszym działaniom Polacy częściej decydują się na posiadanie dzieci.

W samej Małopolsce świadczenie otrzymało blisko 350 tys. dzieci w ponad 220 tys. rodzinach. Łącznie przeznaczono na ten cel ponad 6,5 mld złotych.

Widzimy pozytywne skutki naszych działań. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć program 500+ i od 1 lipca 2019 r. świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, niezależnie od dochodów rodziny, przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Programem zostanie objętych dodatkowo 3,2 mln dzieci.

Program „Dobry Start” to 300 zł dla każdego ucznia To młode pokolenia będą budować Polskę. Dlatego wyrównywanie szans i inwestycja w przyszłość najmłodszych obywateli to nasz obowiązek. Wspieramy rodziny programem „Dobry Start”, to dzięki niemu przed rozpoczęciem roku szkolnego każda rodzina otrzymuje 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko poniżej 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku niepełnosprawnych.

4,4 mln uczniów skorzystało ze wsparcia. 1,4 mld zł wyniósł w 2018 r. koszt programu. Z pierwszej edycji programu „Dobry Start” skorzystali niemal wszyscy uprawnieni.

Sama jestem mamą i babcią, dlatego wiem, że wychowanie kolejnych pokoleń to jedno z najcenniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań. Warto doceniać wysiłek osób, które odłożyły na bok swoje zawodowe marzenia, żeby poświęcić się rodzinie i wychowaniu czwórki bądź więcej dzieci. Dlatego zagwarantowaliśmy świadczenie emerytalne „Mama 4+”. 1100 zł brutto to świadczenie wypłacane dla mam, ale także w niektórych przypadkach dla ojców, którzy wychowali przynajmniej 4 dzieci. 801 mln zł przeznaczyliśmy w 2019 r. na program „Mama 4+”. Ok. 85,8 tys. osób zostanie objętych programem. Wcześniej niektóre mamy, które poświęciły się wychowywaniu dzieci, nie otrzymywały żadnych świadczeń, nawet na minimalnym poziomie. Teraz państwo wyciąga do nich pomocną dłoń.