Zwiększenie dostępności opieki medycznej

Brak dostępności do opieki medycznej dotyka każdego z nas. Wiem to. Od 17 lat kieruję Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. Jako prezes Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ reprezentuję 30 małopolskich szpitali i innych placówek ochrony zdrowia. Moja fundacja Kromka Chleba buduje pierwsze hospicjum stacjonarne Via Spei. Z doświadczenia wiem, że ekonomia i kryterium opłacalności nie może decydować o życiu i zdrowiu. Potrzebujemy zmian i rozwiązań systemowych, które odczuje każdy z nas.

Jako poseł w sposób szczególny dbam o:

  • poprawę dostępności lekarzy rodzinnych (POZ), porad specjalistycznych i diagnostyki,
  • zwiększenie środków na ochronę zdrowia i nadzór nad realizacją budżetu,
  • lepszą wycenę świadczeń medycznych.

Profilaktyka nowotworowa

Profilaktyka ratuje życie, dlatego opieranie systemu zdrowia na zapobieganiu chorobom jest równie ważne jak tworzenie mechanizmów skutecznego leczenia. Moje cele to:

  • działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące chorób nowotworowych,
  • promowanie profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży szczególnie w szkołach,
  • promowanie zdrowego stylu życia.

Budowa systemu wrażliwości społecznej

W mojej pracy i działalności społecznej od wielu lat spotykam się z problemami osób starszych, wykluczonych społecznie. Wiem jak ważna jest realna pomoc. W fundacji Kromka Chleba buduję pierwsze hospicjum stacjonarne Via Spei w Tarnowie. Organizuję akcje społeczne. Prowadzę Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jako poseł wspieram budowę systemu wrażliwości społecznej. Wierzę, że w ten sposób możemy odbudować autorytet Państwa, które pomaga szczególnie tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Moje zadanie to troska o potrzeby seniorów i ochronę interesów osób społecznie wykluczonych w oparciu o rozwiązania systemowe.