Lepsze perspektywy dla młodych ludzi

Dobra praca to nie przywilej, ale podstawowe prawo każdego z nas, dlatego moje cele w tej kadencji to:

  • wspieranie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, by rozwijały się nie tylko duże ośrodki, ale przede wszystkim regiony takie jak okręg tarnowski,
  • działanie na rzecz powrotu do regionu tarnowskiego siedzib dużych spółek kapitałowych,
  • tworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy w regionach.