W sprawach bieżących, które są rozpatrywane podczas posiedzeń Sejmu, wypowiadam się na mównicy sejmowej. Zadaję pytania lub przedstawiam pozostałym parlamentarzystom wnioski i podsumowania z danego zagadnienia.
Wszystkie te formy aktywności poselskiej to tak naprawdę głos mieszkańców naszego Regionu (przedsiębiorców, pracowników, przedstawicieli instytucji), który kieruję do odpowiednich Ministrów lub Pani Premier. W głos ten wsłuchuję się podczas spotkań, które odbywają się w moim Biurze Poselskim.

 1. Posiedzenie nr 73 w dniu 06-12-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi

 2. Posiedzenie nr 73 w dniu 06-12-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi

 3. Posiedzenie nr 72 w dniu 22-11-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi

 4. Posiedzenie nr 72 w dniu 22-11-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi

 5. Posiedzenie nr 71 w dniu 09-11-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi

 6. Posiedzenie nr 70 w dniu 23-10-2018
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2919 i 2932).
  Retransmisja wypowiedzi

 7. Posiedzenie nr 70 w dniu 24-10-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi

 8. Posiedzenie nr 69 w dniu 03-10-2018
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o produktach kosmetycznych (druki nr 2556 i 2880).
  Retransmisja wypowiedzi

 9. Posiedzenie nr 66 w dniu 04-07-2018
  Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2333 i 2687).
  Retransmisja wypowiedzi

 10. Posiedzenie nr 66 w dniu 05-07-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi

 11. Posiedzenie nr 66 w dniu 05-07-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi

 12. Posiedzenie nr 66 w dniu 05-07-2018
  Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.
  Retransmisja wypowiedzi
 13. Posiedzenie nr 64 w dniu 15-06-2018
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556).
  Retransmisja wypowiedzi
 14. Posiedzenie nr 61 w dniu 12-04-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 15. Posiedzenie nr 60 w dniu 22-03-2018
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 16. Posiedzenie nr 60 w dniu 22-03-2018
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245).
  Retransmisja wypowiedzi
 17. Posiedzenie nr 54 w dniu 14-12-2017
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 18. Posiedzenie nr 54  w dniu 14-12-2017
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 19. Posiedzenie nr 52 w dniu 23-11-2017
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 20. Posiedzenie nr 49 w dniu 12-10-2017
  Informacja bieżąca.
  Retransmisja wypowiedzi
 21. Posiedzenie nr 47 w dniu 14-09-2017
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druki nr 1820 i 1824).
  Retransmisja wypowiedzi
 22. Posiedzenie nr 40 w dniu 21-04-2017 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 23. Posiedzenie nr 38 w dniu 23-03-2017 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 24. Posiedzenie nr 37 w dniu 09-03-2017 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 25. Posiedzenie nr 36 w dniu 22-02-2017 (1. dzień obrad)
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druki nr 1212 i 1284).
  Retransmisja wypowiedzi
 26. Posiedzenie nr 22 w dniu 06-07-2016 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 27. Posiedzenie nr 22 w dniu 06-07-2016 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 28. Posiedzenie nr 20 w dniu 08-06-2016 (1. dzień obrad)
  Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w Instytucie ˝Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka˝.
  Retransmisja wypowiedzi
 29. Posiedzenie nr 20 w dniu 08-06-2016 (1. dzień obrad)
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 561 i 587).
  Retransmisja wypowiedzi
 30. Posiedzenie nr 20 w dniu 09-06-2016 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 31. Posiedzenie nr 20 w dniu 09-06-2016 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 32. Posiedzenie nr 19 w dniu 19-05-2016 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi
 33. Posiedzenie nr 19 w dniu 19-05-2016 (2. dzień obrad)
  Informacja bieżąca.
  Retransmisja wypowiedzi
 34. Posiedzenie nr 16 w dniu 13-04-2016 (2. dzień obrad)
  Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2014 r. (druk nr 192) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 378).
  Retransmisja wypowiedzi
 35. Posiedzenie nr 15 w dniu 31-03-2016 (2. dzień obrad)
  Pytania w sprawach bieżących.
  Retransmisja wypowiedzi