Interpelacja poselska to jedna z form aktywności parlamentarnej. Poprzez pisemne zapytanie wraz z krótkim opisem aktualnej sytuacji, mogę na szczeblu parlamentarnym wyjaśniać i zdobywać informacje w istotnych sprawach związanych z polityką państwa w odniesieniu do naszego Regionu. Interpelacje kierowane są do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego Ministra.
Podobnym narzędziem pracy parlamentarnej są zapytania poselskie, które – w odróżnieniu od interpelacji, dotyczących szerszych zagadnień – stosuje się w przypadku spraw jednostkowych.  Do tej pory złożyłam 5 interpelacji i 3 zapytania, m.in. ws. projektu zmian strukturalnych w Polskiej Spółce Gazownictwa, czy ws. organizacji zakupu leków dla osób chorych na hemofilię.

Wszystkie te formy aktywności poselskiej to tak naprawdę głos mieszkańców naszego Regionu (przedsiębiorców, pracowników, przedstawicieli instytucji), który kieruję do odpowiednich Ministrów lub Pani Premier. W głos ten wsłuchuję się podczas spotkań, które odbywają się w moim Biurze Poselskim.

Interpelacje:

 1. W sprawie projektowanych zmian w strukturze organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
  Interpelacja nr 3145 | Odpowiedź
 2. W sprawie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w części dotyczącej definicji „nowych środków psychoaktywnych” tzw. NSP oraz w części dotyczącej uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Interpelacja nr 4842 | Odpowiedź
 3. W sprawie zmian w strukturze Polskiej Spółki Gazownictwa.
  Interpelacja nr 5443 | Odpowiedź
 4. W sprawie organizacji zakupu leków dla osób chorych na hemofilię.
  Interpelacja nr 6347 | Odpowiedź
 5. W sprawie wydzielenia z Tarnowa nowej samodzielnej Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
  Interpelacja nr 6455 | Odpowiedź

Zapytania:

 1. W sprawie projektu zmian ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w części dotyczącej powołania tzw. zespołów lekarskich.
  Zapytanie nr 758 | Odpowiedź
 2. W sprawie projektowanej przez PKP Cargo SA likwidacji Sekcji Napraw Lokomotyw w Tarnowie.
  Zapytanie nr 766 | Odpowiedź
 3. W sprawie orzeczeń lekarskich dla kierowców.
  Zapytanie nr 1125 | Odpowiedź