Najważniejsi są ludzie, ich codzienne sprawy i potrzeby

Jestem związana z Tarnowem od urodzenia. Od ponad 20 lat kieruję tutejszym szpitalem im. św. Łukasza, który w tym czasie stał się jedną z najlepiej wyposażonych i najnowocześniejszych placówek medycznych w Małopolsce.

Od samego początku pracy w szpitalu byłam zdeterminowana, by stale poszerzać jego działalność i ofertę dla tarnowian. Wiedziałam, że to naprawdę ważne. W szpitalu utworzyliśmy Tarnowski Ośrodek Onkologiczny – drugi obok Krakowa ośrodek onkologii w regionie. Stworzyliśmy nowe oddziały, których mieszkańcy miasta i regionu naprawdę potrzebowali: Rehabilitacji, Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Chirurgii Onkologicznej, Chemioterapii, Zakład Radioterapii, Szpitalny Oddział Ratunkowy, a od stycznia 2016 r. uruchomiliśmy pierwszy w regionie tarnowskim Ośrodek Zdrowia Psychicznego.

Od lat łączę pracę zawodową z działalnością społeczną. Skupiam się na pomocy osobom starszym, bezdomnym, chorym. Staram się być maksymalnie zaangażowana w działalność społeczną i naprawdę mocno wsłuchiwać w potrzeby innych ludzi. Zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Z mojej inicjatywy powstała Tarnowska Opieka Domowa. Ponad 16 lat temu założyłam fundację Kromka Chleba, która pomaga osobom bezdomnym, między innymi prowadzi łazienkę oraz noclegownię. Fundacja buduje także pierwsze i tak potrzebne w Tarnowie stacjonarne Hospicjum Via Spei.

Od 2002 do 2015 r. reprezentowałam mieszkańców Tarnowa w Radzie Miasta, gdzie przewodniczyłam Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Zdrowia, oraz byłam członkiem Komisji Rozwoju i Kultury.

Dzięki zaufaniu wyborców uzyskałam mandat poselski w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Jako poseł jestem członkiem Komisji Zdrowia oraz przewodniczę Zespołowi ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, który zainicjowałam. Pracuję też w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Mój mandat sprawuję społecznie – zrezygnowałam z poselskiego wynagrodzenia. Podjęłam taką decyzję, ponieważ poczucie misji i obowiązku wobec pacjentów z mojego regionu i miasta nie pozwoliło mi ich zostawić. Nadal kieruję szpitalem św. Łukasza, a dzięki mandatowi poselskiemu jeszcze skuteczniej mogę działać na rzecz Małopolski oraz Tarnowa, jeszcze skuteczniej mogę dbać o zdrowie i potrzeby naszych mieszkańców. Będąc posłem mam wpływ na stanowienie prawa w zakresie ochrony zdrowia. Chcę, aby było ono jak najbardziej przyjazne dla pacjentów. Nad zmianami pracuję właśnie w Zespole ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.

W życiu i pracy kieruję się zasadą „Ludzie są najważniejsi” i niezmiennie zależy mi na tym, aby moja praca w Parlamencie przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom mojego miasta i regionu, by poprawiała jakość i komfort ich życia.

Oglądaj filmy

Galeria zdjęć